บริษัท ไอเดค ดีไซน์ จำกัด

ดำเนินการสร้างสรรค์งาน ออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมทั้งภายใน-ภายนอก กำลังขยายตลาดเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เข้ามาอย่างไม่จำกัด ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโจย์การตอบรับจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงสนใจเพิ่ม รับสมัครงาน บุคลากรเพื่อเข้ามาเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน

สนใจส่งผลงานมาที่

Email : idecplus@gmail.com
Line ID : @idecdesign
Tel : 093-975-7995

มัณฑนากร (Senior Interior Designer)

รับสมัครงาน

ตำแหน่ง : Senior Interior Designer

มัณฑนากร

รายละเอียดงาน : ตำแหน่ง มัณฑนากร

1. ออกแบบตกแต่งภายใน วางแผนการทำงาน
2. ออกไปพบลูกค้า และรับข้อมูลมากระจายให้ทีมงาน
3. นำเสนองานออกแบบ เสนอราคา พรีเซนต์ลูกค้า 
4. จัดทำเอกสาร เข้าทำงานกับฝ่ายอาคาร สัญญาจัดซื้อจัด-จ้าง
5. ประสานงานกับผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์
6. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายคอนเซาท์ 
7. ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้ทีมงาน

คุณสมบัติ:

1. มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการ ออกแบบตกแต่งภายใน
2. มีความรู้ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน วัสดุก่อสร้าง
3. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ และใช้โปรแกรม 3D ได้อย่างชำนาญ
4. สามารถวาง Layout Plan จัดวางฟังก์ชั่นที่สะดวก เหมาะสมกับการใช้งานได้
5. สามารถจัด ระบุสเปควัสดุ เฟอร์นิเจอร์ พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน กระเบื้อง และวัสดุอื่นๆ ได้
6. สามารถวางแผนงานส่วนของงานตกแต่งภายใน และงานระบบได้
7. สามารถใช้โปรแกรม Excel และประเมินราคาได้
8. สามารถออกไปประชุมพบลูกค้าเพื่อรับข้อมูล เพื่อมาถ่ายทอดกระจายให้ทีมงานได้
9.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง 
10.เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ ผลงาน และประสบการณ์

พนักงานเขียนแบบ (Junior Interior Designer)

สมัครพนักงานเขียนแบบ

ตำแหน่ง : Junior Interior Designer

พนักงานเขียนแบบ

คุณสมบัติ

1. ทุกเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
2. มีความรู้ด้านศิลปะ และพื้นฐาน งานออกแบบตกแต่งภายใน
3. มีความละเอียด รอบคอบ และใส่ใจในการทำงาน
4. มีโปรเจคเขียนแบบ และผลงานการออกแบบ เพื่อประกอบการพิจารณา
5. สามารถออกแบบ ใช้โปรแกรมเขียนแบบ และใช้โปรแกรม 3D ได้เบื้องต้น
6. สามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และมีใจรัก การออกแบบ เขียนแบบ

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (Estimate)

สมัครงานประเมินราคา

ตำแหน่ง : Estimate

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

คุณสมบัติ

1. ทุกเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้เข้าใจในเรื่องวัสดุ และการใช้งาน
3. มีประสบการณ์ ประเมินราคา 1 ปี ในงานตกแต่งภายใน และก่อสร้าง
4. สามารถถอดแบบงานตกแต่งภายใน ก่อสร้าง และงานระบบได้
5. สามารถทำรายการปริมาณ ราคา BOQ  เพื่อเสนอลูกค้า
6. สามารถคำนวนต้นทุนในงานเฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้าง และงานระบบได้
7. มีความใส่ใจในการทำงาน ละเอียด รอบคอบในการทำราคา

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

ผู้จัดการโครงการ

ตำแหน่ง : Project Manager

ผู้จัดการโครงการ

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการทำงานเป็น ผู้บริหารโครงการตกแต่งภายใน ก่อสร้าง และงานระบบ
3. สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคหน้างาน และให้คำแนะนำกับทีมงานได้
4. สามารถติดต่อสื่อสาร แนะนำ ให้ความรู้ บอกแนวทาง วิธีการทำงานกับลูกค้าได้
5. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ และ Excel ได้
6. มีความละเอียด รอบคอบ และใส่ใจในการทำงาน
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูงมาก
8.มียานพาหนะ ใบขับขี่รถยนต์ และสามารถเดินทาง ไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้
9.สามารถถอดแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน งานระบบ และประเมินราคาได้

โฟร์แมนคุมงาน (Foreman)

รับสมัครโฟร์แมน

ตำแหน่ง : Foreman

โฟร์แมนคุมงาน

คุณสมบัติ

1. โฟร์แมน เพศ ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
2.สามารถทำแผนงาน ควบคุมงานให้เสร็จตามกำหนด
3. สามารถอ่านแบบงานตกแต่งภายใน ก่อสร้าง และงานระบบได้
4. สามารถประสานงานกับทีมในองค์กร ลูกค้า และช่างได้
5. สามารถความคุมงาน กำกับดูแลช่าง ให้ทำงานได้คุณภาพ และมาตรฐาน
6. สามารถมองเห็นปัญหา และหาวิธีแก้ไขในการทำงาน
7. สามารถติดตามวัสดุอุปกรณ์ จากทางฝ่ายจัดซื้อ และ Suppliers พร้อมนัดหมายติดตั้ง
8. มีความละเอียด รอบคอบ และใส่ใจในการทำงาน
9.มีใบขับขี่รถยนต์

นักศึกษาฝึกงาน

ทางบริษัทไอเดค ดีไซน์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการศึกษา ดั้งนั้นทางเรายินดีที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ถ่ายทอดให้น้องๆ นักศึกษาที่จะเข้ามารับการฝึกงานกับเรา เพื่อต่อยอดความรู้ ความสามารถ ที่จะไปทำงานในอนาคตต่อไป

รับนักศึกษาฝึกงาน

รับนักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาฝึกงาน ที่กำลังศึกษาอยู่
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. สามารถถอดแบบ งานออกแบบตกแต่งภายใน และก่อสร้าง
4. สามารถออกแบบ เขียนแบบได้
5. มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในงานด้านศิลปะ
6. มีความละเอียด รอบคอบ และใส่ใจในการทำงาน
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในสายงานออกแบบ