อัตราราคาค่าออกแบบตกแต่งภายใน

การคิดราคา ราคาค่าออกแบบตกแต่งภายใน เบื้องต้น จะคิดเป็น ตารางเมตรละ เท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับงานแต่ละประเภท ในงานตกแต่งภายใน จะมีค่าออกแบบอยู่ 2 ส่วน คือ ค่าออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) และค่าออกแบบวิศวกรรมงานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า  หรือที่เรียกทั่วไปว่า งานระบบ M&E กรณีนี้จะใช้กับการออกแบบที่ทำในสำนักงาน ออฟฟิศ ตึกสูง หรือร้านค้า ร้านอาหาร ภายในห้างสรรพสินค้า ที่ทางฝ่ายอาคารจะต้องให้ออกแบบงานระบบวิศวกรรม ประกอบคู่กันกับงานออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อขออนุญาติเข้าทำงาน

องค์ประกอบการคิดค่าออกแบบ เนื่องจากการออกแบบเป็นงานศิลปะ ไม่ควรจะมองที่ราคาถูกหรือแพงเป็นหลัก แต่ควรพิจารณาจาก ประสบการณ์ วิธีการทำงาน ความสามารถ ความรู้ที่มี ที่ถ่ายทอดเป็นผลงานที่พิสูจน์ได้ ซึ่งลูกค้าสามารถดูได้จาก ผลงาน ประวัติการทำงานของแต่ละบริษัท แต่เนื่องจากบริษัท จะต้องจ้างพนักงานออกแบบ หากพนักงานที่เก่ง มีความสามารถลาออกไป ก็อาจจะเกิดผลกระทบกับผลงานการออกแบบ ที่จะส่งมอบให้ลูกค้า ทั้งนี้หากลูกค้าต้องการจะทราบถึงความสามารถของผู้ออกแบบ ก็ควรสอบถามเกี่ยวกับการทำงาน การพูดคุยเรื่องการออกแบบ การแก้ปัญหาหน้างานที่เคยเจอมา ลูกค้าต้องสังเกตุจากการตอบคำถามของผู้ออกแบบ ในส่วนนี้จะบ่งบอก ความรู้ ความสามารถได้ระดับหนึ่ง

กระบวนการออกแบบตกแต่งภายใน

ราคาค่าออกแบบตกแต่งภายใน

การคิดค่าบริการวิชาชีพออกแบบตกแต่งภายใน มีวิธีคิดราคา  4 แบบ

 1. แบบอัตราร้อยละ (Percentage of Project)
 2. แบบตามปริมาณพื้นที่ (Built Area)
 3. แบบคำนวณเวลาทำงาน (Time Charge Rate)
 4. แบบเหมาจ่ายรวม (Lump Sum)

1.แบบอัตราร้อยละ (Percentage of Project)

วิธีคิดราคาแบบนี้ จะคิดราคาเป็นเปอร์เซ็นต์จากงบประมาณก่อสร้าง ซึ่งลูกค้าจะเป็นคนกำหนดตั้งงบประมาณงานก่อสร้างเอง แล้วให้มัณฑณากร ออกแบบดีไซน์ และเลือกวัสดุที่เหมาะสมมาใช้งาน หากลูกค้ามีวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว จะต้องแจ้งราคาให้กับผู้ออกแบบได้ทราบ เพื่อนำวัสดุอุปกรณ์มาออกแบบให้เข้ากัน วิธีการนี้จะทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องงบก่อสร้างจะเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ หลังการออกแบบ

หมายเหตุ : ผู้ออกแบบจะต้องรู้ราคาของวัสดุกับค่าแรง และต้องมีประสบการณ์ทำราคา ถึงจะออกแบบ และคุมงบประมาณได้

การคิดราคาอัตราร้อยละ ราคาค่าออกแบบตกแต่งภายใน ของบริษัทเรา

2.แบบตามปริมาณพื้นที่ (Built Area) 

วิธีนี้จะเป็นการคิดราคาต่อตารางเมตร จากพื้นที่บริเวณทั้งหมด โดยคิดจากเส้นผนังโดยรอบ และถอดปริมาณออกมาเป็นตารางเมตร เช่น งานบ้าน ก็จะคิดพื้นที่จากภายในตัวบ้าน จะไม่รวมพื้นที่จอดรถ หรือบริเวณสวนภายนอก หากจะออกแบบเฉพาะบางห้อง ก็จะคิดพื้นที่เฉพาะแต่ละห้องมารวมกัน ทั้งนี้หากปริมาณน้อย ค่าออกแบบจะเป็นราคาเหมาจ่าย

ตัวอย่าง : บ้านพื้นที่ 350 ตารางเมตร ราคาค่าออกแบบ 1,000 บาท/ตร.ม. จะได้  350 x 1,000 = 350,000 บาท

การคิดราคาตามบริเวณพื้นที่ตารางเมตร ตกแต่งภายในของบริษัทเรา

3.แบบคำนวณเวลาทำงาน (Time Charge Rate)

วิธีนี้จะเป็นการคิดราคาจากการใช้จำนวนบุคคลากร ในการออกแบบ ตามอัตราเรทค่าจ้างในการทำงานต่อเดือน ในส่วนนี้ทางเราจะไม่ได้คิดเป็นอัตราราคาที่แน่นอน เพราะต้องดูเนื้องานแต่ละโครงการ จะต้องใช้บุคคลากร แต่ละส่วน จำนวนกี่คน และทำงานในส่วนไหนบ้าง

บุคคลากรที่ใช้ในออกแบบ เขียนแบบ ประกอบด้วย

 1. มัณฑนากร (Interior Designer)
 2. คนทำภาพ 3 มิติ (3D Visualizer)
 3. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
 4. วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
 5. วิศวกรโยธา (Civil Engineer)
 6. คนเขียนแบบ (Draftman)

4.แบบเหมาจ่ายรวม (Lump Sum)

วิธีนี้เราจะคิดราคาจากประสบการณ์ทำงาน คาดการระยะเวลาทำงาน รูปแบบดีไซน์ สไตล์การออกแบบ โดยการจ่ายตามหัวข้อที่เสนอราคาเป็นเหมาจ่ายรวมทั้งหมด หากทำงานไปแล้ว มีความยุ่งยากมากขึ้น จะไม่มีการคิดราคาเพิ่มเติมหลังจากนี้  เพราะถือว่าเป็นราคาเหมา จ่ายครบ จบงาน

สรุป ราคาค่าออกแบบตกแต่งภายใน

วิธีการคิด ราคาค่าออกแบบตกแต่งภายใน  ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในวงการออกแบบตกแต่งภายใน ที่ทราบโดยทั่วกัน แต่ไม่ใช่กฎหมาย ข้อบังคับ ว่าจะต้องคิดราคาตามนี้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพอใจทั้ง 2 ฝ่าย ในการเจรจาต่อรอง กำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ได้ราคาค่าบริการการออกแบบตกแต่งภายในเป็นธรรมทั้งผู้ว่าจ้าง และรับจ้าง

ในการคิดราคาค่าออกแบบไม่จะมีกฎเกณฑ์ตายตัว เพราะว่า การคิดราคาจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยความต้องการของลูกค้าด้วย บางคนมีพื้นที่เยอะ แต่ออกแบบเฉพาะบางส่วน หรือบางคนอาจจะมีพื้นที่น้อย แต่ต้องการดีไซน์ออกแบบตกแต่งเต็มพื้นที่ หรือแม้กระทั่งความยาก ง่าย และสไตล์การออกแบบ การคิดอัตราราคาก็จะต่างกัน หากสนใจทางเราคิดราคาให้ ทางเรายินดีประเมินราคาให้ฟรี

ขอใบเสนอราคาฟรี

กรณีลูกค้าจ้างเรารับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายใน ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
บริษัท ไอเดค ดีไซน์ จำกัด ออกแบบให้ฟรี

ราคาตกแต่งภายใน ต่อ ตารางเมตร

ข้อมูลประกอบการขอราคาค่าออกแบบตกแต่งภายใน

 1. ชื่อผู้ขอราคา : 
 2. เบอร์โทรศัพท์ : 
 3. อีเมล : 
 4. ชื่อบริษัท : 
 5. ที่อยู่ : 
 6. จำนวนพื้นที่………..ตารางเมตร
 7. สถานที่ตกแต่ง : 
 8. ประเภทงาน : ………..(เช่น บ้าน คอนโด ร้านค้า โชว์รูม ออฟฟิศ)
 9. ตกแต่งสไตล์ : 
 10. รูปภาพสถานที่หน้างาน
 11. เอกสารกฎระเบียบ ข้อมูลของฝ่ายอาคารสถานที่ (ถ้ามี)